Blog

Aidat Ödemeleri

Bağımsız bölüm sakinlerinden aidatlar Site Yönetiminin belirlediği tarihlerde tahsil edilmelidir.  Gününde ödenmeyen aidat ve tüketim borçlarına Kat Mülkiyeti Kanunu 20. maddesi gereğince aylık %5 gecikme tazminatı uygulanır. Kendin Yönet ile gecikmeler otomatik olarak günlük işlenir. Gecikme tazminatı faiz değildir. Gecikme tazminatı, asıl alacağın gününde ödenmemesi halinde, alacaklının geç ödemeden dolayı kabul edilen zararının karşılığıdır. Kat ...

Sitelerdeki ortak alanlar

12038 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun, sitelerdeki ortak alanlarla ilgili mevzuat aşağıdaki gibidir. Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu Kanun gereğince her halde ortak yer sayılır. Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ...
Scroll Up